Norsk

MANUSBANKEN

Meny

Om MANUSBANKEN

Manusbanken er et digitalt arkiv for norske manus som er skrevet for film, radio, tv og teater. Nettstedet administreres og driftes av Norske Dramatikeres Forbund.

Manusbanken består av manuskripter som dramatikere selv legger ut. Dette er en tjeneste som er åpen for alle manusforfattere, uavhengig av om de er medlemmer i Dramatikerforbundet eller ei. Brukernavn og passord fås ved henvendelse til Dramatikerforbundet.

Manus legges inn i Manusbanken i pdf-format. Dette gjøres av den enkelte dramatiker. Det betyr at dramatikeren har det endelig ansvaret for at manus som legges inn i banken kan gjøres tilgjengelig for offentligheten. Dramatikeren redigerer og sørger selv for at tilhørende bibliografi er oppdatert.

Tilgang til manuskriptene skjer via et årlig abonnement som gir adgang til nedlasting av manuskriptene. Abonnement er tilgjengelig for profesjonelle produsenter av scene- og filmkunst, de frie gruppene og amatørteaterfeltet, samt for skoler, forlag og massemedia.

Abonnement har vært tilgjengelig siden 2012.

Nyheter

Norsk dramatikk på nettet - manusbank.no - Norske dramatikeres forbund

Norske Dramatikeres Forbund