Norsk

MANUSBANKEN

Meny

Om vederlag

Registrering av vederlagsberettigede verk skjer nå gjennom MANUSBANKEN. Slik gjør du det:

 1. Logg inn i MANUSBANKEN. Brukernavn og passord fås ved henvendelse til Dramatikerforbundet. Gå til dramatikersiden din. Hvis denne mangler, må du opprette den.
 2. Vil du søke vederlag for Hotell Cæsar? Dette verket har sine helt egne regler. Les mer her.
  • Er verket alt lagt inn av en medforfatter?

   Hvis dere er flere som har skrevet manuskriptet sammen, skal bare én registrere og søke vederlag. I spalten til høyre på siden din, finner du en avdeling med overskriften «Titler med flere forfattere». Hvis manuskriptet ditt alt ligger her, har noen andre registrert det.

   Velg lenken, den bringer deg til en side som viser fordelingen av opphavsrett mellom forfatterne. Hvis fordelingen er korrekt, signerer du ved å skrive inn brukernavn og passord. Dette er alt du trenger gjøre.

  • Er du hovedforfatter?

   Hvis verket er skrevet av flere dramatikere som deler opphavsretten, må én ta ansvaret for vederlagregistreringen. Snakk sammen og bli enige.

   Hvis du har ansvaret, og verket ikke alt er registrert, skal du velge knappen «Legg til» i avdelingen «Titler med flere forfattere». Den vil bringe deg til et skjema for fordeling av opphavsrett. Når du har fylt ut dette skjemaet og trykker «signer», vil medforfatterne bli underrettet. Når alle har godkjent opphavsrettfordelingen, vil du få en epost om dette og du kan gå videre til vederlagskjemaet.

   Kun de som skriver på norsk har krav på vederlag. Alle opphavsrettshavere må likevel med i fordelingen. Du må merke de som har skrevet på norsk.

   Hvis du synes dette er vanskelig, så har vi laget en instruksjonsvideo.

  • Er manuskriptet ditt, alene?

   I spalten til høyre på dramatikersiden finner du dine manuskript oppført i en avdeling med navnet ditt som overskrift.

   Hvis verket er helt og holdent ditt, velger du «Legg til» i denne avdelingen. Den bringer deg til et skjema der du beskriver verket og laster opp manuskriptet hvis du har lyst. Det meste av dette er frivillig, men tittelen på verket må vi ha. Når du er ferdig med dette skjemaet, og har trykket «Lagre», vil verket få sin egen manuskriptside i manusbanken. Denne siden er offentlig tilgjengelig og er ment som en markedsføringskanal for manuskriptet ditt.

  • Er manuskriptet en del av en serie?

   Hvis verket inngår i en TV-serie, må dere søke vederlag for hele sesongen, ikke for hver enkelt episode. Er dere flere forfattere på serien, så pek ut en hovedansvarlig, og registrer serien/sesongen under «Titler med flere forfattere».

 3. Nederst på manuskriptsiden finner du en knapp med teksten «Vederlag». Den bringer deg til skjemaet for å søke om vederlag. Her innrapporterer du produksjoner oppført profesjonelt. Det som kvalifiserer for vederlag er førstegangsoppføringer/produksjoner, nyoppføringer i et nytt format og bokutgivelser innkjøpt av Kulturrådet.

  Verket regnes profesjonelt oppført når alle ledd i produksjonen er profesjonelle. Historiske spill og lignende, som ofte benytter seg av flere amatørskuespillere, anses som profesjonelt oppført når hovedperson(er) spilles av profesjonell(e) skuespiller(e) og så lenge også øvrige ledd utføres av profesjonelle.

  I dette skjemaet er det viktig at du fyller ut alle relevante felt. Når skjemaet er sendt, er det ikke mulig å endre de innmeldte opplysningene.

Hvis du har spørsmål om regelverket for utbetaling av vederlag, kontakt post hos dramatiker.no (Send E-post).

Hvis du har tekniske spørsmål vedrørende MANUSBANKEN, kontakt support hos manusbank.no (Send E-post).

Nyheter

Norsk dramatikk på nettet - manusbank.no - Norske dramatikeres forbund

Norske Dramatikeres Forbund