English

MANUSBANKEN

Menu

Latest manuscripts

Bendik og Årolilja

by Andrew J. Boyle.

Language
Norwegian (bokmål)
Written
2010
Genre
drama
Format
stage
Target group
adults
Number of roles
3 women, 4 men
Length
feature length (90 min)
Subject
Hva består kunst av? Behandling av svake i samfunnet.

Synopsis

Bendik Riis' skjebne griper stadig flere mennesker, både gjennom hans malerier og gjennom større kunnskap om hva han opplevde i løpet av sitt liv. Mange erkjenner, er at dette er en skjebne som griper dem: Bendik Riis kan stå som metafor for det enkle mennesket som føler seg fremmedgjort av det moderne storsamfunnet.

TITTEL: Bendik Riis malte mange bilder hvor hans søster Valgjerd opptrer som figurer fra myter og eventyr, oftest som den fengslede prinsessen Årolilja, kjent fra middelalderballaden Bendik og Årolilja. Stykket følger Bendiks kamp om å overleve på asyl. Gjennom et tillitsforhold med pleieren Jamisson tør han fortelle om familielivet. Først om lykkelige dager, og så den vonde opplevelsen da familien ble kastet ut av sitt hjem. Bendik blir kjent med Astrid, en ung taterjente. Behandlingen av minoriteter er et sidetema i fotellingen. Bendiks motstand mot å delta i asylets rutiner forandres av behandling med elektrosjokk. Etter det får han maler-saker og bestemmer seg for å komme seg ut av asylet og hjem til Fredrikstad ved å male. Hele tiden sender han brev med nødsrop om sin situasjon. Til kongen, paven, Stalin… men brevene slippes aldri ut av asyl-ledelsen.

BREV: Den opphøyede, poetiske kunstnerdrømmen til Bendik Riis kom klarest til uttrykk i brevene hans. Under Gaustad-oppholdet blir disse stoppet av overlegen. I stykket uttrykkes brevets opphøyede sfære i sang.

History

Premiered
2010
Producer
Østfold Teater
Starring
Bjørn Olav Ødegård, Lars Sørbø, Hedda Sandvig.

Performance rights

The Writers’ Guild of Norway is not the agent of the authors in this database.

If you wish to have this text performed, make contact with the author or author's representative.

Manuscript

You have to log in to download this manuscript.

News

New manuscripts

Norwegian drama online - manusbank.no - Writers’ Guild of Norway

Norske Dramatikeres Forbund