Norsk

MANUSBANKEN

Meny

Nyeste manuskript

Tsunami

av Lars Ejnar Rasmussen.

En svart og komisk hverdag

Språk
norsk (bokmål)
Skrevet
i arbeid
Øvrige bidragsytere

Karivoldfilm

Sjanger
absurd
Format
film
Målgruppe
voksne
Antall roller
1 mann
Lengde
kortfilm
Tema
Den kriseomringede hverdagen

Synopsis

VOLD, TERROR OG NATURKATASTROFER HAR BLITT EN NATURLIG DEL AV VÅR HVERDAG. AVISENES GJENTATTE OVERSKRIFTER OM KRISER OG GRUSOMME OVERGREP, TV-KANALENES MANGE KRISEREPORTASJER OG DOKUMENTARFILMER OM KRIG OG MENNESKELIGE TRAGEDIER, - OG I SISTE INSTANS DEN OVERHENGENDE TRUSSEL OM TOTAL UTSLETTELSE SOM FØLGE AV ATOMKRIG ELLER MILJØKATASTROFER,- ER TING VI DAGLIG LEVER MED. SVÆRT FÅ AV OSS ORKER IMIDLERTID Å TA DETTE INNOVER SEG. LIVET ER NOK FYLT SOM DET ER AV VÅRE EGNE SMÅ KATASTROFER, SOM F.EKS. AT BUKSEBAKEN REVNER PÅ ET UHELDIG TIDSPUNKT ELLER AT EN TIKRONE BLIR BORTE. DESSUTEN SÅ SKJER DE FARLIGE TINGENE OFTE SÅ LANGT UNNA AT VI ALDRI EGENTLIG FØLER OSS TRUET. EN OG ANNEN NATT PLAGES VI AV ET UBEHAGELIGE MARERITT. NESTE MORGEN STÅR SOLEN IGJEN OG SKINNER PÅ HIMMELEN,- OG HVERDAGEN FORTSETTER BEKYMRINGSLØST SOM FØR. VI STOLER HELT OG FULLT PÅ AT ALT VIL ORDNE SEG, - HELT TIL 'DEN STORE KATASTROFEN' EN DAG STÅR UTENFOR VÅR EGEN DØR...

TSUNAMI ER EN TYPE NATURKATASTROFE SOM FÅ AV OSS OPPLEVER HER HJEMME I NORGE. MANGE NORDMENN FIKK IMIDLERTID PLUTSELIG ET NÆRT FORHOLD TIL DEN DA FERIEPARADISENE I THAILAND BLE UTSATT FOR NOEN ÅR SIDEN... DEN FORFERDELIGE KATASTROFEN I JAPAN FØYER SEG TIL DETTE SOM NOK ET EKSEMPEL... DET FORTELLES AT I MINUTTENE FØR TSUNAMIBØLGEN VELTET INN, TRAKK HAVET SEG TILBAKE OG ETTERLOT ET TOMT LANDSKAP. LENGE FØR DETTE HADDE MANGE DYR FØLT FAREN OG FLYKTET I SIKKERHET, - MEN HVA GJORDE NOEN AV STRANDTURISTENE I THAILAND? DE GIKK LENGER UT FOR Å STUDERE DEN TØRRLAGTE HAVBUNNEN... I FILMEN BRUKER JEG DETTE SOM EN SLAGS ABSURD IDÉRAMME FOR DEN SITUASJON VÅR HOVEDPERSON, HR. KNUTSEN, BEFINNER SEG I. DET ER I DENNE 'STILLHET-FØR-KATASTROFEN-INNTREFFER' AT HR. KNUTSEN LEVER SITT LIV. TILSYNELATENDE INTETANENDE GÅR HR. KNUTSEN GJENNOM SIN HVERDAG, FULLSTENDIG BLIND FOR ALLE FARESIGNALENE OG KATASTROFENE RUNDT SEG. MENNESKENE OG MILJØENE RUNDT HAM ER 'TOMME' OG 'ØDELAGTE', - OG VANNET HELT UKONTROLLÉRBART...

Forestillingsrettigheter

Norske Dramatikeres Forbund er ikke agent for forfatterne i denne databasen.

Ønsker du å oppføre manuskriptet, ta kontakt med forfatteren selv eller med forfatterens representanter.

Agent
Lars Ejnar Rasmussen
E-post
larrasmu hos online.no (Send E-post)

Manuskript

Du må logge deg inn for å kunne laste ned dette manuskriptet.

Nyheter

Nye manuskript

Norsk dramatikk på nettet - manusbank.no - Norske dramatikeres forbund

Norske Dramatikeres Forbund