English

MANUSBANKEN

Menu

Result

Title

Store Stemme eit spel om fred

by Geirdis Bjølo.

Ved bruk av figurar og formspråk - kjent frå strategi og rollespel med miniatyrarmear, vert merksemd retta mot kunnskap om – og toleranse av andre kulturar.

Language
Norwegian (nynorsk)
Written
2006
Genre
drama
Format
stage
Target group
juveniles
Number of roles
1 woman, 1 man
Length
one act
Subject
Maktrelasjoner, krig og fred, fortid og samtid

Synopsis

Framsyningas kjernebodskap er at ulogiske og farlige situasjonar oppstår fordi vi manglar kunnskap om kvarandre og om våre respektive kulturdefinerte levereglar. Framsyninga grip direkte inn i problema knytt til vår eiga tids kulturkollisjonar og er fortalt i eit scenespråk som gjer dette forståeleg for eldre barn og ungdom.

History

Premiered
2006
Producer
Figurteatret i Nordland
Director
Geirdis  Bjørlo
Starring
Skodespelarar: Hedvig Kari Garshol og Jan N. C. Holden Videodesigner og teknikkar: Pål T Nygård
Other productions

Sigurd Lysbakken (død 1994) var min medforfatter på produksjonane: 1981 Klovnenes hage - stasjonære og oppsøkende framsyningar for alle. Lengde 1 time 1983 Cirkus Rundt-Omring med elevar i grunnskolen. Oppsøkende. Lengde ein heil skoledag. 1986 Vesletuss familieframsyning - stasjonær. Lengde ca 1 time. 1991 Svingennissen og Nissen på Bakken familieframsyning - stasjonær. Lengde 50 minutt.

Sigurd Lysbakken og Jens Remfeldt var mine medforfattere på produksjonene: 1976 Kasser og kofferter – oppsøkende teater for barnehagebarn. Lengde 50 mnutt 1977 Teatret Rundt – Omkring - barnetv. 3 episodar 1979 Narrepakker oppsøkende for småskolen. Lengde 45 minutt

Performance rights

The Writers’ Guild of Norway is not the agent of the authors in this database.

If you wish to have this text performed, make contact with the author or author's representative.

Manuscript

You have to log in to download this manuscript.

Norwegian drama online - manusbank.no - Writers’ Guild of Norway

Norske Dramatikeres Forbund