English

MANUSBANKEN

Menu

Result

Manuscripts in Norwegian (bokmål)

Title

Døden kommer ikke med ljå

by Nina Ossavy.

Fritt etter tekster av og om Ted Kazcynski

Language
Norwegian (bokmål)
Written
2019
Genre
documentary
Format
stage
Target group
adults
Number of roles
1 unspecified
Length
one act (45 min)
Subject
øko-terrorisme, Ted Kazcynski

Synopsis

DØDEN KOMMER IKKE MED LJÅ tar utgangspunkt i tekster om og av den kjente sivilisasjonskritikeren Ted Kaczinsky. Han ble tatt av FBI i 1996 etter at han i tjue år hadde vært FBI´s mest ettersøkte mann. Han sitter inne på livstid pga sine terrorhandlinger men hans særegne teknologikritikk har fortsatt å gi impulser til samtiden.

Ted Kaczynski drepte i løpet av to tiår tre personer og skadet tjuetre. Han begrunnet handlingene sine som en legitim reaksjon mot truslene fra teknologisamfunnet, som han mente ødela naturen.

Fra den spartanske, Thoureau-inspirerte hytten sin i skogen i Montana laget han til sammen 16 brevbomber som han sendte til de han anså som ansvarlige for det teknologiske samfunnet. Særlig forsøkte han å ramme folk som jobbet med genetikk og data.

Et veldig sinne var drivkraften til Theodore Kazcynski. Om sine voldelige handlinger har han sagt at folk som ikke forstår hvorfor han valgte terror og drap som metode, ikke selv kan ha kjent på et tilstrekkelig sinne. Men bak sinne ligger ofte sorg. Kan det ha vært en form for øko-sorg som lå til grunn for hans handlinger?

Vi lever i en tid tid hvor livet på jorda er i fare. Ting ser mye verre ut nå, enn da Kazcynski utførte sine terrorhandlinger og tekstene til Kazcynski vekker stadig interesse hos intellektuelle og miljøvernene. Hvorfor? Hans teknologi-kritikk blir sitert og undervist. Hvem var han? Hva drev han til å velge terror som metode? Har hans tekster noe for seg? Var han bare gal, som mange hevder? Kan vi kjenne igjen sinnet? Kjenne igjen sorgen? Kan kunsten forstå på en annen måten enn filosofien, teologien, journalistikken? Kan vi forstå uten å forsvare?

Kan kunsten fungere som en annen form for etisk refleksjonsrom? Et rom som åpner for publikums magfoldige subjektive refleksjoner rundt og reaksjoner på tematikken?

Er ikke forståelse et grunnlag for å kunne handle annerledes?

History

Premiered
2019
Producer
Nina Ossavy
Director
Nina Ossavy
Starring
Terje Ranes

Performance rights

The Writers’ Guild of Norway is not the agent of the authors in this database.

If you wish to have this text performed, make contact with the author or author's representative.

Manuscript

You have to log in to download this manuscript.

Norwegian drama online - manusbank.no - Writers’ Guild of Norway

Norske Dramatikeres Forbund