English

MANUSBANKEN

Menu

Result

Manuscripts with length one act

Title

Før Teppefall

by Leif I. Jacobsen.

Language
Norwegian
Written
2011
Genre
drama
Format
stage
Target group
adults
Number of roles
1 woman, 1 man
Length
one act
Subject
kjærligheten, rettferd, samfunn

Synopsis

Et eldre ektepar nærmer seg alderdommen, robbet for de fleste illusjoner. Mannen er en tid i forveien rammet av slag, noe som har lenket ham til rullestolen og berøvet ham evnen til å snakke. Meningene sine uttrykker han ved hjelp av uartikulerte lyder og kroppsspråk, samt enkle ord og setninger som han med stor møye klarer å klore ned på et papir. Kvinnen pleier ham etter beste evne, men må ha hjelp av hjemmesykepleien for å kunne stå i jobben sin. Hun har imidlertid en begrunnet eller ubegrunnet redsel for at denne tjenesten skal bli tatt fra dem. De har ikke råd til å engasjere privat hjelp. Begge har vært politisk engasjerte på venstresiden i sin ungdom. Etter å jobbet et langt liv er det vanskelig å forstå at de skal sitte igjen med så lite. Mange av sakene de kjempet for, har fått gjennomslag i samfunnet. De fleste har opplevd økt velstand. Hvordan kan det ha seg at nettopp de to har blitt hengende etter? Som et bakteppe for dette hviler en stor sorg: sønnen deres, som døde i ung alder. På mange måter har ingen av dem kommet over denne hendelsen. Og i tillegg: kjærlighetssviket fra mannens side. Ordene han engang uttalte, som sved så kolossalt...

Performance rights

The Writers’ Guild of Norway is not the agent of the authors in this database.

If you wish to have this text performed, make contact with the author or author's representative.

Manuscript

You have to log in to download this manuscript.

Norwegian drama online - manusbank.no - Writers’ Guild of Norway

Norske Dramatikeres Forbund