English

MANUSBANKEN

Menu

Title

Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter

by Knut Nærum.

Language
Norwegian (bokmål)
Written
2017
Genre
comedy
Format
stage
Target group
all
Number of roles
1 woman, 2 men
Length
feature length (90 min)
Subject
Henrik Ibsens liv og virke

Synopsis

En kronologisk gjennomgang av Ibsens skuespill, ispedd en løpende debatt mellom rollene, om Ibsen enten a) fortsatt er relevant og må spilles på gammelmåten, b) er gått ut på dato, eller c) kan la seg anvende hvis man bare tilpasser ham vår tid. Det hele ispedd grep fra og referanser til vår egen tid og dens kultur.

History

Premiered
2017
Producer
Den Nationale Scene
Director
Eirik  del Barco Soleglad
Starring
Kjersti Elvik Kristian Berg Jåtten Tormod Løvold
Other productions

En tidligere utgave ble satt opp av Andre Buskvekster A/S i 2005-2006 under tittelen "Henrik Ibsens samlede verker på 68 minutter"

Performance rights

The Writers’ Guild of Norway is not the agent of the authors in this database.

If you wish to have this text performed, make contact with the author or author's representative.

Agent
Teaterforlaget Songbird (External homepage)
Email
camilla at songbirdtheatre.com (Send Email)

Manuscript

The manuscript is unavailable. Contact the author or author's representative..

Other manuscripts

Norwegian drama online - manusbank.no - Writers’ Guild of Norway

Norske Dramatikeres Forbund