English

MANUSBANKEN

Menu

Title

Alt til sin tid

by Paal-Helge Haugen.

Ein Bjørnson-happening for skodespelar og blåsarar

Language
Norwegian
Written
2010
Genre
dramatic poem
Format
stage
Target group
adults
Number of roles
1 man
Length
short text (25 min)
Subject
samfunn, kjærligheten, identitet

Synopsis

Denne monologen er eit Bjørnson-verk som Bjørnson aldri skreiv: dvs. at alt, absolutt alt, i monologen er henta frå Bjørnsons brev, talar, notat, avisinnlegg etc. (Men dikta hans har vi latt i fred...) det er små fragment, ofte ørsmå, som er samansette på ny, for å gi eit alternativt Bjørnson-portrett - med hans eigne ord, men trulegvis heilt annleis enn han ville forma si eiga sjølvframstilling. Og likevel - her er han. Skodespelaren framstiller Bjørnson, og han har fått med seg messingblåsarar (kva elles, for Bjørnson?) som stundom bryt inn og kommenterer musikalsk, med og mot den store bjørnen. Komponisten Kjell Habbestad har skrive spesialutforma bjørnsonsk musikk med fynd og klem, og alt er gjort med den vennskapelegaste ironi og 'stor kjerlighed', som BB sjølv sa det. (Verket vart første gong framført ved Bjørnson-jubileet. Fullstendig partitur, inkl. tekst, er tilgjengeleg.)

History

Premiered
2010
Producer
Olavsdalen v/ Eva Albert
Director
Paal-Helge Haugen
Starring
Nils Sletta

Performance rights

The Writers’ Guild of Norway is not the agent of the authors in this database.

If you wish to have this text performed, make contact with the author or author's representative.

Manuscript

The manuscript is unavailable. Contact the author or author's representative..

Other manuscripts

Norwegian drama online - manusbank.no - Writers’ Guild of Norway

Norske Dramatikeres Forbund