English

MANUSBANKEN

Menu

Title

Se hva jeg tør

by Karl Hoff.

En scenisk eventyrfortelling om vennskap mellom to piker - og trangen til å stå på egne ben.

Language
Norwegian (bokmål)
Written
1980
Other contributors

Birgit Christensen og Anitta Suikkari

Genre
dramatic poem
Format
stage
Target group
children
Number of roles
7 women, 5 men
Length
feature length (75 min)
Subject
En scenisk eventyrfortelling om vennskap mellom to piker - og trangen til å stå på egne ben.

Synopsis

I KLASSEKAMPEN, 11.2.1982, skrev Øystein Hagen, under overskriften «Perleportens moderne eventyr”: “ (…) «Se hva jeg tør» er et moderne eventyr i nær slekt med folkeeventyrene. Perleporten Teatergruppe har skrevet stykket sjøl, og de er ytterligere et eksempel på at de frie gruppene tar et større kunstnerisk ansvar enn de statsfinansierte teatrene, nemlig for å utvikle original norsk dramatikk. De fire skuespillerne Ida Lind, Anitta Suikkari, Birgit Christensen og Karl Hoff spiller godt, i en fysisk spillestil hvor kroppsuttrykk og ord blir flettet inn i hverandre. I tillegg kommer en leker og funksjonell dekorasjon som gir to spilleplan, og som inneholder et element som de statsfinansierte teatrene er i ferd med å miste, nemlig en kriblende gleden ved å bryte ned skillet mellom virkelighet og fantasi, og veve de to inn i hverandre.”

History

Premiered
1981
Producer
Perleporten Teatergruppe
Director
Nils Ole Oftebro
Starring
Birgit Christensen, Karl Hoff, Siri Hagen / Anette Hoff / Ida Lind, Anitta Suikkari

Performance rights

The Writers’ Guild of Norway is not the agent of the authors in this database.

If you wish to have this text performed, make contact with the author or author's representative.

Manuscript

The manuscript is unavailable. Contact the author or author's representative..

Other manuscripts

Norwegian drama online - manusbank.no - Writers’ Guild of Norway

Norske Dramatikeres Forbund