English

MANUSBANKEN

Menu

Title

1814 - er det noko å vera så glad for?

by Elisabeth Hagen  Kvalem.

Language
Norwegian (nynorsk)
Written
2014
Genre
comedy
Format
stage
Target group
all
Number of roles
4 women, 3 men
Length
one act (45 min)
Subject
Har alle bygder ei grunnlovshistorie?

Synopsis

Ei historie om eit teaterlag som har påtatt seg å lage eit spel i høve grunnlovsjubileet i 1814, og knyte det mot Dyrsku'n i Seljord, men dei manglar både ei bygdehistorie om grunnlovsarbeidet i 1814 og oppdagar at Dyrsku'n ikkje fanst før i 1866. Eit spel om ei teatergruppe som som skal lage eit spel om eit spel som (kanskje) ikkje kan bli eit spel.

History

Premiered
2014
Producer
Stiftinga Seljordspelet
Director
Bente Lavik
Starring
Ingebjørg Buen, Abdifatah Hiis, Hæge Manheim, Eivind Hagen Kvalem m.fl

Performance rights

The Writers’ Guild of Norway is not the agent of the authors in this database.

If you wish to have this text performed, make contact with the author or author's representative.

Manuscript

The manuscript is unavailable. Contact the author or author's representative..

Other manuscripts

Norwegian drama online - manusbank.no - Writers’ Guild of Norway

Norske Dramatikeres Forbund