English

MANUSBANKEN

Menu

Author

Stian Sørlie

Stian Sørlie

(1928 - )

Stian Sørlie er jurist, startet sin karriere i UD og har mange år bak seg som advokat, dommer og sorenskriver. I 9 år arbeidet han som teaterarbeider i Oslo, har også virket som litteratur- og teaterkritiker. Sørlie har en ganske stor produksjon bak seg med 14 oppførte stykker. Hans debutstykke ET GODT HODE ble først innkjøpt og satt på spilleplanen på Nationaltheatret, men produksjonen ble lagt ned etter dødsfall. Da stykket ble uroppført på Det Norske Teatret i 1968, karakteriserte Aftenpostens kritiker det som «musikalsk begrunnet: kortfattet som en etyde og tematisk gjennomtenkt.» Et stykke som måtte «oppføres med samme musikalske gehør og samme finstemte ironi som det er skrevet.» Teaterviteren, magister Olav Dalgard, mente stykket var «noe av det mest talentfulle som har kome fram av norsk dramatikk etter krigen.»

Stian Sørlie har senere solgt stykker til de fleste norske institusjonsteatrene og til en rekke frie grupper, og har vært spilt i Finland, Sverige, Danmark, Nederland og USA.

Email
stiansorlie at hotmail.com (Send Email)

Manuscripts

Latest news

Norwegian drama online - manusbank.no - Writers’ Guild of Norway

Norske Dramatikeres Forbund