English

MANUSBANKEN

Menu

Result

Manuscripts for from 2 to 100 women

Title

Hent ølbollen, Kjering!

by Elisabeth Hagen  Kvalem.

Language
Norwegian (nynorsk)
Written
2013
Genre
comedy
Format
stage
Target group
all
Number of roles
8 women
Length
one act (45 min)
Subject
Kvinnekamp på bygda, stemmerett, bygdeliv i 1913

Synopsis

Vi møter nabokonene Bergit og Ragnhild, den eine av Nordgardsætt, den andre frå husmannsætt. Dei er leie av den mest nytta replikken i dei gamle spela: Hent ølbollen, kjering! Dette blir då også tittelen på årets Dyrskuspel. Tenestejenta Tone er provosert av suspensjonen av dei som mottok fattighjelp. Her er felespelaren Kristiane Lund frå Bø, og jammen kjem også Ingeborg Robøle køyrande i bilen sin, kledd i dress og med selskapsdame. Kitty Naadland, kona til rektoren på folkehøgskolen i 1913, og prestefru Wicklund dukkar også opp. Desse damene utfordrar klisjé-bileta vi ofte har av damene ved byrjinga av det førre hundreåret. Her kjem også meierihistoria inn. – i 1913 var det faktisk 50 år sidan det fyrste meieriet såg dagens ljos i Skien, og meieria var for ein stor del kvinnedrivne kvinnearbeidsplassar. Midt i det heile, oppdagar Bergit at einkvan har stole separatoren. Og det er ikkje sikkert at alle kvinnfolk var samde i dette med røysteretten og kvinner sin plass og rolle …

History

Premiered
2013
Producer
Stiftinga Seljordspelet
Director
Hæge Manheim Kjersti Elvik
Starring
Ingebjørg L. Reinholdt, Ingeborg Fangel Mo, Hæge Manheim, Reidun Øverland

Performance rights

The Writers’ Guild of Norway is not the agent of the authors in this database.

If you wish to have this text performed, make contact with the author or author's representative.

Manuscript

You have to log in to download this manuscript.

Norwegian drama online - manusbank.no - Writers’ Guild of Norway

Norske Dramatikeres Forbund